Chào mừng quý học viên đăng ký các lớp học chứng chỉ trực tuyến.

CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN


Đăng ký trực tuyến

Học viên có thể đăng ký trực tuyến bằng việc đăng ký các khóa học theo nhu cầu mà không cần phải đến các Trường đào tạo tốn thời gian, tiền của

Học trực tuyến

Hệ thống có các bài giảng trực tuyến bằng nhiều hình thức như bài giảng Audio, Video; kèm theo các giáo trình điện tử có sẵn trên hệ thống Học chứng chỉ trực tuyến

Cấp chứng chỉ tận nơi

Kết thúc các khóa học, học viên có thể thi trực tuyến tùy theo yêu cầu của khóa học, sau khi đạt điểm theo yêu cầu, Học viên được cấp chứng chỉ và chuyển phát nhanh về tận nhà (địa chỉ) theo yêu cầu