• học chứng chỉ tàu biển online

Thẻ: học chứng chỉ tàu biển online

  • Khóa học đại lý tàu biển

    Căn cứ Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 và Nghị định 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển; Và sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định về điều kiện kinh […]
    View more
0966868641