Các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mới nhất

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của BGDĐT.
Ban hành kèm theo thông tư là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học. Xem thông tư chi tiết tại đây

ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP THAM GIA KHÓA HỌC

Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ).
Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ban hành kèm theo thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Khối lượng chương trình: 35 tín chỉ bao gồm 31 tín chỉ bắt buộc và 4 tín chỉ tự chọn. Xem nội dung chi tiết tại đây

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BAO GỒM

Phiếu đăng ký (Được phát miễn phí tại nơi đăng ký ghi danh)

Bản sao bằng cử nhân (Có chứng thực Phường/Xã)

Bản sao CCCD/CMND (Có chứng thực Phường/Xã)

02 ảnh thẻ 3×4 hoặc ảnh thẻ 4×6 (Chụp không quá 6 tháng)

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

Học phí: 6.300.000đ (180.000đ/1TC)

Khai giảng: Liên tục hàng tháng (liên hệ tư vấn báo lịch cụ thể)

Thời gian học: Tối 2,4,6 hoặc chủ nhật

Hình thức học: Online và trực tiếp

Địa điểm học: Tại các cơ sở của Trung Tâm Đào Tạo GDVN ( Liên kết cùng Trường ĐH Sư Phạm mở lớp)

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN THCS, THPT

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của BGDĐT.

Ban hành kèm theo thông tư là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông. Xem chi tiết thông tư tại đây

ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP ĐỂ THAM GIA KHÓA BỒI DƯỠNG NVSP GIÁO VIÊN THCS – THPT HỌC NÀY

Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, cấp THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/ THPT

Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN THCS – THPT

Ban hành kèm theo thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khối lượng chương trình: 34 tín chỉ bao gồm 32 tín chỉ bắt buộc và 2 tín chỉ tự chọn. Xem nội dung chi tiết tại đây

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BAO GỒM

Phiếu đăng ký (theo mẫu)

Bản sao bằng cử nhân (Photo công chứng)

Bản sao CCCD/CMND (Photo công chứng)

02 ảnh thẻ 3×4 (Chụp không quá 6 tháng)

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

Học phí: 6.120.000đ (180.000đ/1TC)

Khai giảng: Liên tục hàng tháng (liên hệ tư vấn báo lịch cụ thể)

Thời gian học: Tối 2,4,6 hoặc ngày Chủ nhật

Hình thức học: Online và trực tiếp

Địa điểm học: Tại các cơ sở của Trung Tâm Đào Tạo GDVN

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ (SƠ CẤP)

Đã có chương trình mới theo thông tư số 06/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội (Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp)

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ theo Thông tư số 38/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội. 

Ban hành kèm theo thông tư là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp. Xem chương trình tại đây

ĐỐI TƯỢNG HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM SƠ CẤP NGHỀ

Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp thuộc đối tượng bồi dưỡng đạt chuẩn;

Những người có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ sơ cấp như: lái xe, thẩm mỹ, cắt tóc, spa…

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM SƠ CẤP NGHỀ

Học xong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp, người học có được những năng lực sau:

Biên soạn được giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;

Tổ chức thực hiện được các giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;

Đánh giá được kết quả học tập của người học;

Biết đánh giá bài giảng lý thuyết, thực hành, tích hợp;

Quản lý học sinh, hồ sơ dạy học trình độ sơ cấp theo đúng quy định.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM SƠ CẤP NGHỀ

Ban hành kèm theo thông tư số 38/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội

Thời lượng: 160 giờ (Một giờ học lý thuyết là 45 phút; một giờ học thực hành, thảo luận là 60 phút; một giờ học tích hợp là 60 phút)

+ Lý thuyết: 50 giờ.

+ Thực hành, thảo luận, bài tập: 104 giờ.

+ Kiểm tra: 06 giờ.

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM SƠ CẤP NGHỀ

Học phí: 2.700.000đ

Khai giảng: Liên tục hàng tháng (liên hệ tư vấn báo lịch cụ thể)

Thời gian học: Tối 2,4,6 hoặc ngày chủ nhật

Địa điểm học: Tại các cơ sở của Trung Tâm Đào Tạo GDVN

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ (TC, CĐ)

Đã có chương trình mới theo thông tư số 06/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội (Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp)

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ theo Thông tư số 28/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội. 

Ban hành kèm theo thông tư là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng. 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TC, CĐ NGHỀ

Những người có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ trung cấp, cao đẳng

Nhà giáo đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ trung cấp;

Nhà giáo đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trình độ trung cấp có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ cao đẳng.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TC, CĐ NGHỀ

Ban hành kèm theo thông tư số 28/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội

Xem nội dung chương trình chi tiết: liên hệ tư vấn

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TC, CĐ NGHỀ

Học phí: 2.700.000 vnđ

 Khai giảng: Liên tục hàng tháng (liên hệ tư vấn báo lịch cụ thể)

Thời gian học: Tối 2,4,6 hoặc ngày chủ nhật

Địa điểm học: Tại các cơ sở của Trung Tâm Đào Tạo GDVN

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN ĐH, CĐ

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Đại học, Cao Đẳng ban hành theo thông tư số 12/2013/TT-BGD&ĐT (Xem thông tư) ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với trình độ chuyên môn và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên này, các giảng viên có đủ điều kiện để giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng (hoặc một số cơ sở giáo dục khác)

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HỌC CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN ĐH, CĐ

Là giảng viên các học viện, trường đại học cao đẳng nhưng chưa qua đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Những người có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

Những người đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học, cao đẳng.

Sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi các trường đại học; có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN ĐH, CĐ

Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu: 20 tín chỉ (15 tín chỉ bắt buộc và 5 tín chỉ tự chọn)

Lưu ý: Theo hướng dẫn của Thông tư số 12/2013/TT-BGD&ĐT thì có thể miễn một số chuyên đề đối với các đối tượng đang tham gia giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học (Liên hệ trung tâm để được tư vấn chi tiết hơn)

HỒ SƠ CẦN NỘP KHI THAM GIA KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN ĐH, CĐ

Phiếu đăng ký học (Theo mẫu)

Bản photo CMND/CC (Có công chứng)

Bản photo bằng tốt nghiệp ĐH trở lên (Bản công chứng)

2 ảnh 3 x 4cm (Chụp không quá 6 tháng)

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN ĐH, CĐ

Học phí: 2.500.000 vnđ/khóa học

Khai giảng: Liên tục hàng tháng (liên hệ tư vấn báo lịch cụ thể)

Thời gian học: Tối 2,4,6 hoặc ngày Chủ nhật

Địa điểm học: Tại các cơ sở của Trung Tâm GDVN (Có khóa học Online)

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM MẦM NON

TẠI SAO CẦN PHẢI HỌC CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM MẦM NON ?

Trong trường mầm non, ngoài những giáo viên và nhân viên là những người được đào tạo chuyên môn về mầm non trong các trường trung cấp, cao đẳng, đại học…
Thì những người có kinh nghiệm và chuyên môn như: âm nhạc, hội họa, dạy võ, dạy thể dục nhịp điệu, dạy kỹ năng sống… Họ muốn công tác và làm nhân viên, giáo viên hướng dẫn trong các trường mầm non thì phải được bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ sư phạm mầm non.

CÁC CHUYÊN ĐỀ CỦA KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM MẦM NON

Tâm lý học mầm non

Sinh lý trẻ mầm non

Chăm sóc, vệ sinh và dinh dưỡng cho trẻ mầm non

Giao tiếp sư phạm mầm non

Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non

Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non

Đánh giá trong giáo dục mầm non

Thực tập tại cơ sở giáo dục mầm non

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM MẦM NON

Học phí: 2.500.000 vnđ/khóa học

Khai giảng: Liên tục hàng tháng (Liên hệ báo lịch cụ thể)

Thời gian học: Tối 2,4,6 hoặc ngày Chủ nhật

Địa điểm học: Tại các cơ sở của Trung Tâm Đào Tạo GDVN (Có khóa học Online)

THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO GDVN – CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

Trụ sở chính: P2 – Khu TT – Đại học SPNN – Phường Mậu Dịch – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Chi nhánh Hà Nội: Số 451 – Hoàng Quốc Việt – Phường Cổ Nhuế 1 – Quận Bắc Từ Liêm

Chi Tp Hồ Chí Minh: 16/8 Trần Thiện Chánh – Phường 12 – Quận 10 – Tp Hồ Chí Minh

Chi nhánh Đà Nẵng: 53 Nguyễn Hữu Dật – Phường Hòa Cường Bắc – Quận Hải Châu

Chi nhánh Hải Phòng: 156/109 Trường Chinh – Đồng Hòa – Kiến An – Hải Phòng

Chi nhánh Nha Trang: 33 Đàm Quang Trung – KĐT Vĩnh Điềm Trung – Phường Ngọc Hiệp

Tại các tỉnh thành khác Quý Anh/Chị học viên liên hệ qua hotline 0966 86 86 41 sẽ được tư vấn cụ thể hơn. 

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 

Leave Comments

0966868641